Wie zijn we

ADVETO staat voor een jong en dynamisch advocatenkantoor gelegen tussen het nieuwe en het oude gerechtsgebouw te Antwerpen.
Het kantoor werd opgericht door Mr. Rutger Verhelst, Mr. Arnout De Wachter en Mr. Johan Thoen in het voorjaar van 2012. Drie dertigers die
hun krachten bundelden om onder één naam aan de cliënt een betere service te kunnen verstrekken.
 
Het kantoor ontleent zijn naam aan een fictieve naam dat een samentrekking is van twee begrippen die wijzen op de tijdsgeest waarin het kantoor zijn ontstaan kende.
 
Ad of @ is een verwijzing naar een ingeburgerd symbool dat op het internet mensen in communicatie met elkaar verbindt of bereikbaar maakt.
Het symbool van een verwijzing naar een mailadres dat als teken dagelijks door miljoenen mensen wordt gebruikt in communicatie naar zijn medemens.
 
VETO is oorspronkelijk afkomstig van het latijn en betekent zoveel als "ik verbied". Een veto was een recht van het Romeinse volk om zich tegen
wetten of beslissingen te verzetten die doorgaans onredelijke eisen of grillen oplegden. Individueel toegepast is het een recht voor iedere persoon
om zich in zijn rechtspositie tegenover zijn medemens te kunnen manifesteren wanneer zijn rechten met de voeten getreden worden.
 
ADVETO Advocaten betracht dan ook elke rechtzoekende, zij het een onderneming of individu, te bedienen in een duidelijke en ondubbelzinnige
communicatie teneinde diens recht of vordering te vrijwaren.
 
Als geen ander hoort de cliënt de best geïnformeerde persoon te zijn in zijn eigen dossier, alle ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen en ten allen tijde advies te bekomen van zijn advocaat bij te ondernemen acties. Efficiëntie en éénduidige advisering met zin voor realiteit staan bovenaan onze prioriteiten.
 
Communicatie tussen cliënt en advocaat uit zich evenzeer in duidelijke afspraken omtrent kosten en erelonen. Transparantie en ondubbelzinnigheid zijn noodzakelijke gegevens om dit te garanderen.